Főoldal » 2010 » Július » 15 » A Parancssor parancsai és használatuk I. (A-B)
15:52:04
A Parancssor parancsai és használatuk I. (A-B)

Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.). Íme tehát az első rész az A és a B betűs parancsokkal.

[ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

ASSOC - A fájlkiterjesztések társításait jeleníti meg vagy módosítja.

 • [.kit[=[fájltípus]]]
  • .kit - Az a fájlkiterjesztés, amellyel a fájltípust társítja
  • fájltípus  A fájlkiterjesztéssel társítani kívánt fájltípus.
   • A társítások megjelenítéséhez írd be az ASSOC parancsot paraméterek nélkül. Ha az ASSOC parancsot egy fájlkiterjesztéssel hívod meg, úgy a fájlkiterjesztés fájltársítása jelenik meg. Ha a fájltípus számára nem adsz meg semmit, de az egyenlőségjelet beírod, akkor a parancs törli a fájlkiterjesztés társítását.
 • ATTRIB - Megjeleníti/megváltoztatja egy fájl attribútumait.
  • [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I] [meghajtó:][elérési_út][fájlnév] [/S [/D] [/L]]
   • +   Attribútum beállítása.
   • -   Attribútum törlése.
   • R   Írásvédett fájlattribútum
   • A   Archiválandó fájlattribútum.
   • S   Rendszer fájlattribútum.
   • H   Rejtett fájlattribútum.
   • I   Nem indexelt fájl attribútum.
   • /S  Az egyező fájlok feldolgozása az aktuális könyvtárban és az összes
    alkönyvtárban.
   • /D  Könyvtárak feldolgozása is.
   • /L  Művelet a szimbolikus hivatkozás attribútumaival,
    nem a hivatkozás céljával

  BCDEDIT - A rendszerindító adatbázisban tárolt tulajdonságok beállítása.

  • A Bcdedit.exe parancssori eszköz a rendszerindítási konfiguráció adattárolójának módosítására szolgál. A rendszerindítási konfiguráció adattárolója a rendszerindítási konfiguráció paramétereit tárolja, és szabályozza az operációs rendszer betöltésének módját. Korábban ezeket a paramétereket a BIOS-alapú operációs rendszerekben a Boot.ini fájl tárolta, az EFI-alapú operációs rendszerekben pedig a nem felejtő RAM bejegyzései tárolták. A Bcdedit.exe segítségével lehetőség nyílik bejegyzések létrehozására, törlésére, módosítására és hozzáfűzésére a konfigurációs adattárolóban.

  • Az adattárolón műveleteket végrehajtó parancsok:
   • /createstore <fájlnév> - Új és üres rendszerindítási konfigurációs adattároló létrehozása. Ez a parancs egy új, üres rendszerindítási konfigurációs adattárolót hoz létre. A létrehozott tároló nem rendszertároló.
    • <fájlnév> - A rendszerindítási konfiguráció adattárolójának fájlneve. Ha a fájlnév szóközt tartalmaz, akkor idézőjelek ("") közé kell tenni.
   • /export <fájlnév> - A rendszertároló tartalmának exportálása fájlba. Ez a fájl később  felhasználható a rendszertároló állapotának visszaállítására. A paranccsal fájlba exportálható a rendszertároló tartalma.
    A parancs csak a rendszertároló esetében érvényes.
    • <fájlnév> - Az exportálás célfájljának neve. Ha a fájlnév szóközt tartalmaz, akkor idézőjelek ("") közé kell tenni.
   • /import <fájlnév> [/clean] - A rendszertároló állapotának visszaállítása egy, az /export paranccsal készített biztonsági másolat alapján. Használatával az /export paranccsal korábban létrehozott biztonsági másolat alapján visszaállítható a rendszertároló állapota. Az importálás végrehajtása előtt a program a rendszertároló minden bejegyzését törli. A parancs csak a rendszertároló esetében érvényes.
    • <fájlnév> - A rendszertárolóba importált fájl neve. Ha a fájlnév szóközt tartalmaz, akkor idézőjelek ("") közé kell foglalni.
    • /clean - Arra utasítja a programot, hogy minden létező belső vezérlőprogrambeli rendszerindító bejegyzést töröljön (csak EFI-rendszerekre vonatkozik).
   • /sysstore <eszköznév> - A rendszertároló eszköz beállítása. A parancs csak EFI-rendszerek esetében érvényes, ha a rendszertároló nincs egyértelműen megadva. Ez a beállítás újraindítás után nem őrződik meg.
    • <eszköznév> - A rendszertároló eszközként beállítandó rendszerpartíció neve. Az eszköznek rendszerpartíciónak kell lennie.
  • Az adattároló bejegyzésein műveleteket végrehajtó parancsok:
   • /copy - Ez a parancs másolatot készít a megadott rendszerindítási bejegyzésről.
   • bcdedit [/store <fájlnév>] /copy {<azonosító>} /d <leírás>
    • <fájlnév> - A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja a program. Ha további tájékoztatást kérsz, add ki a bcdedit /? store parancsot.
    • <azonosító> - A másolandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha további tájékoztatást kérsz az azonosítókról, add ki a bcdedit /? ID parancsot.
    • <leírás> - Az új bejegyzésre alkalmazandó leírás megadása.
   • /create - Ez a parancs új bejegyzést hoz létre a rendszerindítási konfigurációs adattárolóban. Ha egy jól ismert azonosító van megadva, akkor nem lehet megadni az /application, az /inherit és a /device kapcsolót. Ha nincs megadva az <azonosító>, vagy ha az <azonosító> nem jól ismert, akkor meg kell adni egy /application, /inherit vagy /device kapcsolót.
    • bcdedit /create [{<azonosító>}] [/d <leírás>] [/application <alkalmazástípus> | /inherit [<alkalmazástípus>] | /inherit DEVICE | /device]
    • <azonosító> - Az új bejegyzéshez használandó azonosító megadása. Ha további tájékoztatást kérsz az azonosítókról, add ki a bcdedit /? ID parancsot
    • <leírás> - Az új bejegyzésre alkalmazandó leírás megadása.
    • /application <alkalmazástípus> - Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek alkalmazásnak kell lennie. Az <alkalmazástípus> az alkalmazás típusát adja meg. Az <alkalmazástípus> a következők valamelyike lehet:
     • BOOTSECTOR
     • OSLOADER
     • RESUME
     • STARTUP - Ha ezektől eltérő alkalmazástípust ad meg, meg kell adnia egy jól ismert azonosítót is.
    • /inherit <alkalmazástípus> - Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek öröklődési bejegyzésnek kell lennie, az <alkalmazástípus> az alkalmazás típusát adja meg. Ha nincs megadva az <alkalmazástípus>, akkor bármely bejegyzés örökölheti a bejegyzést. Ha meg van adva az <alkalmazástípus>, a következő értékeket veheti fel:
     • BOOTMGR
     • BOOTSECTOR
     • FWBOOTMGR
     • MEMDIAG
     • NTLDR
     • OSLOADER
     • RESUME
      A módosító megakadályozza, hogy az örökölődési bejegyzést egy <alkalmazástípus> típusú alkalmazásbejegyzés örökölje.
    • /inherit DEVICE - Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek öröklődésinek kell lennie, és hogy csak eszközbeállítási bejegyzés örökölheti.
    • /device - Annak megadása, hogy az új bejegyzésnek további eszközbeállítási bejegyzésnek kell lennie.
   • /delete - A rendszerindítási konfigurációs adattároló egy bejegyzésének törlése.
    • bcdedit [/store <fájlnév>] /delete <azonosító> [/f] [/cleanup | /nocleanup]
    • <fájlnév> - A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja program.
    • <azonosító> - A törölni kívánt rendszerindító bejegyzés azonosítójának megadása.
    • /f - A megadott bejegyzés törlése. A kapcsoló nélkül a Bcdedit nem töröl egyetlen olyan bejegyzést sem, amelynek jól ismert azonosítója van.
    • /cleanup - A megadott bejegyzés törlése, a bejegyzés eltávolítása a megjelenítési sorrendből. A törlés alatt álló bejegyzésre hivatkozásokat is eltávolítja a program a tárolóból. Egy operációsrendszer-betöltési bejegyzés törlése alkalmával törlődik az annak megfelelő hibernálásból való folytatási bejegyzés is, ha más operációsrendszer-betöltési bejegyzés nem hivatkozik rá. Az eszköz feltételezi ezt a kapcsolót, hacsak nincs megadva a /nocleanup kapcsoló.
    • /nocleanup - A megadott bejegyzés törlése, a bejegyzésnek a megjelenítési sorrendből való eltávolítása nélkül.
   • /mirror - Ez a parancs tükrözi a megadott rendszerindítási bejegyzést.
    • bcdedit [/store <fájlnév>] /mirror {<azonosító>}
    • <fájlnév> - A használni kívánt tároló. Ha nincs megadva, a program a rendszertárolót használja.
    • <azonosító> - A tükrözni kívánt bejegyzés azonosítója. Az azonosítókkal kapcsolatos további információkért futtassa a bcdedit /? ID parancsot.
      
  • A bejegyzések beállításain műveleteket végrehajtó parancsok:
   • /deletevalue - Ez a parancs töröl egy adatelemet a rendszerindítási konfigurációs adattároló egy bejegyzéséből.
    • bcdedit [/store <fájlnév>] /deletevalue [<azonosító>] <adattípus
    • <fájlnév> - A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja program.
    • <azonosító> - A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
    • <adattípus> - A megadott bejegyzésből eltávolítani kívánt beállítás megadása.
   • /set - Ez a parancs beállítja a rendszerindítási konfigurációs adattároló egy
    bejegyzésének értékét.
    • bcdedit [/store <fájlnév>] /set [{<azonosító>}] <adattípus> <érték>
     [ /addfirst | /addlast | /remove ]
    • <fájlnév> - A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja a program.
    • <azonosító> - A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
    • <adattípus> - A létrehozni vagy módosítani kívánt beállítás adattípusának megadása.
    • <érték> - A beállításhoz hozzárendelni kívánt érték megadása. Az <érték> formátuma a megadott adattípustól függ. Add ki a bcdedit /? FORMATS parancsot, ha további információkat szeretneél kapni az adatformátumokról.
    • /addfirst - Ez a kapcsoló csak objektumlista adattípus esetén használható. A bejegyzésazonosítót a lista elejéhez adja. A kapcsoló használata esetén csak egy bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista elejére lesz áthelyezve.
    • /addlast - Ez a kapcsoló csak objektumlista adattípus esetén használható. A bejegyzésazonosítót a lista végéhez adja. A kapcsoló használata esetén csak egy bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista végére lesz áthelyezve.
    • /remove - Ez a kapcsoló csak objektumlista adattípus esetén használható. A bejegyzésazonosítót eltávolítja a listából. A kapcsoló használata esetén csak egy bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító nem szerepel a listán, akkor a parancs hatástalan. Ha a legutolsó bejegyzést távolítja el, akkor az adattípus értéke törlődik.
  • A kimenetet vezérlő parancsok:
   • /enum - Ez a parancs listázza egy tároló bejegyzéseit. Az alapértelmezés az /enum
    parancs, tehát a bcdedit paraméterek nélküli kiadása egyenértékű a bcdedit /enum ACTIVE parancs futtatásával.
    • bcdedit [/store <fájlnév>] /enum [<típus> | <azonosító>] [/v]
    • <fájlnév> - A használandó tároló megadása. Ha nincs megadva ez a beállítás, a rendszertárolót használja a program.
    • <típus> - A listázandó bejegyzéstípus megadása. A <típus> a következők valamelyike lehet:
     • ACTIVE - A Rendszertöltés-vezérlő minden bejegyzésének megjelenítési sorrendje. Ez az alapértelmezett.
     • FIRMWARE - Minden belsővezérlőprogram-alkalmazás.
     • BOOTAPP - Minden rendszerindításikörnyezet-alkalmazás.
     • BOOTMGR - A Rendszertöltés-vezérlő.
     • OSLOADER - Minden operációsrendszer-bejegyzés.
     • RESUME - Minden "folytatás hibernálásból" bejegyzés.
     • INHERIT - Minden öröklődési bejegyzés.
     • ALL - Minden bejegyzés.
    • <azonosító> - A listázandó bejegyzés azonosítójának megadása. Ha meg van adva egy azonosító, csak a megadott objektumot listázza a program.
    • /v - A bejegyzések teljes azonosítójának megjelenítése (nem a jól ismert azonosítók nevének megjelenítése).
   • /v - Parancssori kapcsoló, amely teljes egészükben megjeleníti a bejegyzések azonosítóit, és nem a jól ismert azonosítók nevét.
    • A /v kapcsoló önmagában való használatával teljes egészükben megjeleníthetők az ACTIVE típus bejegyzésazonosítói.
  • A Rendszertöltés-vezérlő parancsok:
   • /bootsequence - Ez a parancs beállítja a Rendszertöltés-vezérlő által használandó egyszeri rendszerindítási sorozatot.
    • bcdedit /bootsequence <id> [...] [ /addfirst | /addlast | /remove ]
    • <id> [...] - A rendszerindítási sorozatot alkotó azonosítók listájának megadása. Legalább egy azonosítót meg kell adni, és az azonosítókat szóközökkel kell elválasztani.
    • /addfirst - A megadott bejegyzés hozzáadása a rendszerindítási sorozat elejéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy azonosítót lehet megadni. Ha már szerepel az azonosító a listán, átkerül a lista elejére.
    • /addlast - A megadott bejegyzés hozzáadása a rendszerindítási sorozat végéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy azonosítót lehet megadni. Ha már szerepel az azonosító a listán, átkerül a lista végére.
    • /remove - A megadott bejegyzésazonosító törlése a rendszerindítási sorozatból. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha nem szerepel az azonosító a listán, nincs hatása a műveletnek. Az utolsó bejegyzés eltávolítása esetén törlődik a rendszerindítási sorozat értéke a Rendszertöltés-vezérlő bejegyzésből.
   • /default - Ez a parancs beállítja, hogy melyik alapértelmezett bejegyzést válassza a
    Rendszertöltés-vezérlő időtúllépés esetén.
    • bcdedit /default <azonosító>
    • <azonosító> - Az időtúllépés esetén használt alapértelmezett rendszerindító bejegyzés azonosítójának megadása.
   • /displayorder - Ez a parancs beállítja a Rendszertöltés-vezérlő által használandó
    megjelenítési sorrendet.
    • bcdedit /displayorder <azonosító> [...] [ /addfirst | /addlast | /remove ]
    • <azonosító> [...] - A megjelenítési sorrendet alkotó azonosítók listájának megadása. Legalább egy azonosítót meg kell adni, és az azonosítókat szóközzel kell egymástól elválasztani.
    • /addfirst - A megadott bejegyzés hozzáadása a megjelenítési sorrend elejéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha már szerepel a listán a megadott azonosító, átkerül a lista elejére.
    • /addlast - A megadott bejegyzésazonosító hozzáadása a megjelenítési sorrend végéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha már szerepel a megadott azonosító a listán, átkerül a lista végére.
    • /remove - A megadott bejegyzésazonosító törlése a megjelenítési sorrendből. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha nem szerepel az azonosító a listán, nincs hatása a műveletnek. Az utolsó bejegyzés eltávolítása esetén törlődik a megjelenítési sorrend érték a Rendszertöltés-vezérlő bejegyzésből.
   • /timeout - Ez a parancs azt határozza meg, hogy hány másodpercig vár a Rendszertöltés-vezérlő, mielőtt az alapértelmezett bejegyzést választja.
    • bcdedit /timeout <időtúllépés>
    • <időtúllépés> - Annak megadása, hogy hány másodpercig vár a Rendszertöltés vezérlő, mielőtt az alapértelmezett bejegyzést választja.
   • /toolsdisplayorder - A paranccsal beállítható a Rendszertöltés-vezérlő által az eszközök menüjének megjelenítésekor alkalmazott sorrend.
    • bcdedit /toolsdisplayorder <azonosító> [...] [ /addfirst | /addlast | /remove ]
    • <azonosító> [...] - Az eszközök megjelenítési sorrendjét meghatározó azonosítók listája. Legalább egy azonosítót meg kell adni, és az azonosítókat szóközzel kell egymástól elválasztani.
    • /addfirst - A megadott bejegyzésazonosító hozzáadása az eszközök megjelenítési listájának elejéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, akkor csak egyetlen bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista elejére kerül.
    • /addlast - A megadott bejegyzésazonosító hozzáadása az eszközök megjelenítési listájának végéhez. Ha meg van adva ez a kapcsoló, akkor csak egyetlen bejegyzésazonosító adható meg. Ha a megadott azonosító már szerepel a listán, akkor a lista végére kerül.
    • /remove - A megadott bejegyzésazonosító eltávolítása az eszközök megjelenítési sorrendjéből. Ha meg van adva ez a kapcsoló, csak egy bejegyzésazonosítót lehet megadni. Ha az azonosító nem szerepel a listán, akkor a művelet hatástalan. Ha az utolsó bejegyzés eltávolítására kerül sor, akkor a program törli az eszközök megjelenítési sorrendjének értékét a Rendszertöltés-vezérlő bejegyzéséből.
  • A rendszerindítási alkalmazás Válságkezelési szolgáltatását vezérlő parancsok:
   • /bootems - Ezzel a paranccsal engedélyezhető és letiltható a válságkezelési szolgáltatás a megadott bejegyzésre.
    • bcdedit /bootems [<azonosító>] { ON | OFF }
    • <azonosító> - A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Bár a parancs tetszőleges bejegyzéssel használható, csak a rendszerindító alkalmazásoknál hatásos.
   • /ems - Ezzel a paranccsal engedélyezhető és letiltható a válságkezelési szolgáltatás
    a megadott operációsrendszer-indító bejegyzésre.
    • bcdedit /ems [<azonosító>] { ON | OFF }
    • <azonosító> - A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Csak "Windows rendszertöltő" bejegyzések adhatók meg. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
   • /emssettings - A paranccsal megadhatók a rendszer válságkezelési szolgáltatásának globális beállításai. Az Emssettings nem engedélyezi és nem tiltja le a válságkezelési
    szolgáltatást az egyes rendszerindítási bejegyzésekre vonatkozóan.
    • bcdedit /emssettings [ BIOS ] | [ EMSPORT:<port> | [EMSBAUDRATE <átviteli_sebesség>] ]
    • BIOS - A rendszer beállítása úgy, hogy az a BIOS beállításait használja a válságkezelési szolgáltatás konfigurálására. Csak olyan rendszereken működik, amelyek BIOS rendszere támogatja a válságkezelési szolgáltatást.
    • <port> - A válságkezelési szolgáltatás portjaként használt soros port. A BIOS kapcsolóval együtt nem szabad használni.
    • <átviteli_sebesség> - A válságkezelési szolgáltatás futtatása során alkalmazott soros átviteli sebesség. Ezt a parancsot a BIOS kapcsolóval együtt nem szabad használni. Az <átviteli_sebesség> elhagyható, az alapérték 9600 baud.
  • A hibakeresést vezérlő parancsok:
   • /bootdebug - A paranccsal engedélyezhető vagy letiltható a rendszerindítási hibakereső a megadott rendszerindító bejegyzésre vonatkozóan. Bár a parancs tetszőleges bejegyzéssel használható, csak a rendszerindító alkalmazásoknál hatásos.
    • bcdedit /bootdebug [<azonosító>] { ON | OFF }
    • <azonosító> - A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása.
   • /dbgsettings - Ez a parancs nem engedélyezi vagy tiltja le a hibakeresőt
    egyetlen konkrét rendszerindítási bejegyzésre sem. A hibakereső letiltásához
    vagy engedélyezéséhez egy konkrét rendszerindítási bejegyzésre vonatkozóan
    használd a következő parancsot: bcdedit /debug <azonosító> ON. Ha egyetlen globális hibakeresési beállítást szeretne megadni, használd a bcdedit /set {dbgsettings} <típus> <érték> parancsot.
    • bcdedit /dbgsettings [ <hibakereső_típusa> [DEBUGPORT:<port>] [BAUDRATE:<baud>] [CHANNEL:<csatorna>] [TARGETNAME:<cél_neve>] /start <indítási_házirend> /noumex ]
    • <hibakereső_típusa> - A hibakereső típusa. A <hibakereső_típusa> értéke SERIAL, 1394 vagy USB lehet.
    • <port> - SERIAL mód alkalmazása esetére a hibakeresési portként használt soros portot adja meg. Ez a beállítás elhagyható.
    • <baud> - SERIAL módú hibakeresés esetén a hibakeresés során alkalmazott átviteli sebességet adja meg. Ez a beállítás elhagyható.
    • <csatorna> - 1394 módú hibakeresés esetén a hibakeresésre használt 1394-csatornát adja meg.
    • <cél_neve> - Univerzális soros busz (USB) módú hibakeresés esetén a hibakeresésre használt USB-cél nevét adja meg.
    • /start <indítási_házirend> - Minden hibakeresés-típusnál a hibakereső indítási házirendjét adja meg. Az <indítási_házirend> a következők valamelyike lehet:
     • ACTIVE
     • AUTOENABLE
     • DISABLE - Ha nincs megadva, akkor az alapérték az ACTIVE.
    • /noumex - Ha meg van adva, akkor a kernel hibakeresője minden felhasználói módú kivételt figyelmen kívül hagy.
   • /debug - A paranccsal engedélyezhető vagy letiltható a kernel hibakeresője a
    megadott rendszerindító bejegyzésre vonatkozóan.
    • bcdedit /debug [<azonosító>] { ON | OFF }
    • <azonosító> - A módosítandó bejegyzés azonosítójának megadása. Csak Windows rendszertöltő bejegyzések adhatók meg. Ha nincs megadva, a {current} beállítást használja a program.
   • /hypervisorsettings - A parancs a rendszer hipervizorbeállításait adja meg vagy jeleníti meg. Nem engedélyezi vagy tiltja le a hipervizor-hibakeresőt az egyes rendszer-betöltő bejegyzésekhez. A hipervizor-hibakereső adott rendszerbetöltő
    bejegyzésekhez való engedélyezése vagy letiltása a következő parancs
    használatával lehetséges: bcdedit /set <azonosító> HYPERVISORDEBUG ON.
    Azonosítókkal kapcsolatos információkért add meg a "bcdedit /? ID" parancsot.
    A hipervizor-hibakereső egyes beállításait a következő paranccsal adhatod
    meg: bcdedit /set {hypervisorsettings} <típus> <érték>. Az érvényes
    típusokról a bcdedit /? TYPES parancs megadásával tájékozódhatsz.
    • bcdedit /hypervisorsettings [ <típus> [DEBUGPORT:<port>] [BAUDRATE:<átvitelisebesség>] [CHANNEL:<csatorna>] ]
    • <típus> - A hibakereső típusa. A <típus> értéke SERIAL vagy 1394 lehet
    • <port> - SERIAL típusú hibakeresés esetén a hibakereső portként használt soros portot adja meg.
    • <átviteli sebesség>  - SERIAL típusú hibakeresés esetén a hibakereséshez használt átviteli sebességet adja meg.
    • <csatorna> - 1394 típusú hibakeresés esetén a hibakereséshez használt csatornát adja meg.
  [C]  [D]  [E-Fi]  [Fo-Ft]  [G-L]  [M-P]  [R]  [S]  [T-W]

   

Kategória: Rendszer (Windows 7) | Megtekintések száma: 7845 | Hozzáadta: Mixáj
Címkék (kulcsszavak): cmd, parancsok, command prompt, parancssor

Hasonló anyagok:

Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]