Főoldal » 2010 » Július » 17 » A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
10:36:58
A Parancssor parancsai és használatuk IX. (S)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).


[ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

SET - A Cmd.exe környezeti változóinak megjelenítése, beállítása vagy eltávolítása

 

 

 • SET [változó=[karakterlánc]]
  • változó - A környezeti változó neve.
  • karakterlánc - A változóhoz hozzárendelendő karaktersorozat.
 • Az aktuális környezeti változók megjelenítéséhez paraméterek nélkül írd be.
 • Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a SET parancs a következőképpen módosul:
  • A SET parancs egy változónévvel kiadva (egyenlőségjel vagy érték nélkül) az összes olyan változó értékét kiírja, amelyek előtagja megegyezik a SET parancsban megadott névvel.
  • A SET parancs az ERRORLEVEL értékét 1-re állítja, ha a változó neve nem található az aktuális környezetben.
   A SET parancs nem engedi, hogy egyenlőségjel legyen egy változó nevében.
  • /A kifejezés
  • /P változó=[promptkarakterlánc]
   A kifejezés kiértékelése elég egyszerű, és a következő műveleteket támogatja csökkenő precedenciasorrendben:
   • () - csoportosítás
   • ! ~ -  - egyváltozós operátorok
   • * / % - aritmetikai operátorok
   • + - - aritmetikai operátorok
   • << >> - logikai eltolás
   • & - bitenkénti AND
   • ^ - bitenkénti XOR
   • | - bitenkénti OR
   • = *= /= %= += -= - hozzárendelés
   • &= ^= |= <<= >>= - kifejezés elválasztója
  • Logikai vagy modulus operátor használatakor a kifejezést idézőjelek közé kell tenni. A kifejezésben lévő minden nem numerikus karakterlánc környezeti változóként lesz kezelve, és az értékeik számokká lesznek konvertálva a használat előtt. Ha egy környezeti változó neve adott, de nincs definiálva az aktuális környezetben, nulla lesz használva. Ez lehetővé teszi, hogy úgy végezzen aritmetikai műveleteket, hogy nem kell előtte begépelni az összes % jelet az értékeik megszerzéséhez. Ha a SET /A kötegfájlon kívülről, a parancssorból van kiadva, a kifejezés végső értékét jeleníti meg. A társítás operátorhoz szükség van egy környezeti paraméterre az operátortól balra. A numerikus értékek decimálisan értendők, hacsak nem előzi meg 0x (hexadecimális) vagy 0 (oktális) számokhoz. Így a 0x12 = 18 = 022. Megjegyzés: az oktális forma összekeverhető: 08 és 09 nem érvényes számok, mert a 8 és a 9 nem érvényes oktális számjegyek.
   A /P kapcsoló teszi lehetővé, hogy egy változó egy felhasználó által beírt értéket vegyen fel. A beolvasás előtt a megadott promptkarakterláncot jeleníti meg. A promptkarakterlánc lehet üres is.

SETLOCAL - Kötegfájl lokális feldolgozási módjának kezdete. A SETLOCAL parancs kiadása utáni környezeti módosítások a kötegfájlra vonatkozóan helyiek. Az előző beállítások visszaállításához az ENDLOCAL parancsot kell kiadni.

 

 

 • SETLOCAL
  • Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak a SETLOCAL a következőképpen változik:
  • A SETLOCAL kötegfájlparancs elfogad nem kötelezően megadandó paramétereket is:
   • ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS - A parancsfeldolgozó bővítményeinek engedélyezése vagy letiltása. Ezek az argumentumok előnyt élveznek a CMD /E:ON vagy az /E:OFF kapcsolóval szemben. Részletek: CMD /?.
   • ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION - Ezek az argumentumok előnyt élveznek a CMD /V:ON vagy a /V:OFF kapcsolóval szemben. Részletek: CMD /?.
   • Ezen módosítások a záró ENDLOCAL parancsig tartanak függetlenül a SETLOCAL parancs előtti beállításoktól.
   • A SETLOCAL parancs az ERRORLEVEL értékét a megadottra állítja be. Értéke nulla lesz, ha két érvényes paraméter közül az egyiket megkapja, és egy lesz minden más esetben.

SC - Parancssori program, amely a szolgáltatásvezérlő kezelőjével és a szolgáltatásokkal való kommunikációra használható.

 

 

 • SC<kiszolgáló> [parancs] [szolgáltatás_neve] <első_kapcsoló> <második_kapcsoló>...
  • A <kiszolgáló> kapcsoló formátuma: "\\Kiszolgálónév"
   • query-----------A szolgáltatások állapotinformációjának lekérdezése vagy a szolgáltatástípusok állapotainak számbavétele.
   • queryex---------A szolgáltatások bővített állapotinformációjának lekérdezése, vagy a szolgáltatástípusok állapotainak számbavétele.
   • start-----------Szolgáltatás indítása.
   • pause----------- PAUSE vezérléskérelem küldése a szolgáltatásnak.
   • interrogate----- INTERROGATE vezérléskérelem küldése a szolgáltatásnak
   • continue-------- CONTINUE vezérléskérelem küldése a szolgáltatásnak.
   • stop------------ STOP kérelem küldése a szolgáltatásnak.
   • config----------A szolgáltatások beállításainak módosítása (állandó).
   • description-----A szolgáltatások leírásának módosítása.
   • failure---------A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtandó műveletek módosítása.
   • failureflag-----A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtott műveletek jelzőjének módosítása.
   • sidtype---------A szolgáltatások SID típusának megváltoztatása.
   • privs-----------A szolgáltatások által igényelt jogosultságok módosítása.
   • qc--------------A szolgáltatások konfigurációs adatainak lekérdezése.
   • qdescription----A szolgáltatások leírásának lekérdezése.
   • qfailure--------A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtandó műveletek lekérdezése.
   • qfailureflag----A szolgáltatások által hiba esetén végrehajtandó műveletek jelzőjének lekérdezése.
   • qsidtype--------A szolgáltatás SID típusának lekérdezése.
   • qprivs----------A szolgáltatások által igényelt jogosultságok lekérdezése.
   • qtriggerinfo----A szolgáltatások indító paramétereinek lekérdezése.
   • qpreferrednode-- Az adott szolgáltatás elsődleges NUMA csomópontjának lekérdezése.\r\n
   • delete----------A szolgáltatások törlése (a beállításjegyzékből).
   • create----------A szolgáltatások létrehozása (hozzáadása a beállításjegyzékhez).
   • control---------Vezérlő küldése a szolgáltatásnak.
   • sdshow----------A szolgáltatások biztonsági leírójának megjelenítése.
   • sdset-----------A szolgáltatások biztonsági leírójának beállítása.
   • showsid---------A szolgáltatás SID karakterláncának megjelenítése. Ez egy önkényes névnek felel meg.
   • triggerinfo-----A szolgáltatások indító paramétereinek konfigurálása.
   • preferrednode---Az adott szolgáltatás elsődleges NUMA csomópontjának beállítása.\r\n
   • GetDisplayName--A szolgáltatások DisplayName  elemmel jelzett megjelenítendő nevének lekérdezése.
   • GetKeyName------A szolgáltatásokhoz társított kulcsnevek (ServiceKeyName) lekérdezése.
   • EnumDepend------A szolgáltatások függőségeinek számbavétele.
  • Az alábbi parancsokhoz nem kell megadni szolgáltatásnevet:
   • SC<kiszolgáló> <parancs> <kapcsoló>
    • boot------------(ok | bad) Annak megadása, hogy a rendszer a legutóbbi rendszerindítást mentse-e legutolsó helyes indítási konfigurációként
    • Lock------------A szolgáltatás-adatbázis zárolása
    • QueryLock-------A szolgáltatásvezérlési adatbázis (SCManager) zárolására vonatkozó állapotinformációk (LockStatus) lekérdezése

SCHTASKS - Ütemezett feladatok létrehozása, törlése, lekérdezése, módosítása, indítása és leállítása helyi vagy távoli rendszeren.

 

 • SCHTASKS /paraméter [argumentumok]
  • /Create - Új ütemezett feladatot hoz létre.
  • /Delete - Törli az ütemezett feladatokat.
  • /Query - Megjeleníti az összes ütemezett feladatot.
  • /Change - Módosítja az ütemezett feladat tulajdonságait.
  • /Run - Igény szerint futtatja az ütemezett feladatot.
  • /End - Leállítja az éppen futó ütemezett feladatot.
  • /ShowSid - Megjeleníti az ütemezett feladat nevéhez tartozó biztonsági azonosítót.
  • /? - Megjeleníti a súgóüzenetet.

SHIFT - Helyettesíthető paraméterek helyének eltolása kötegfájlban.

 

 • SHIFT [/n]
  • Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a SHIFT parancs támogatja a /n kapcsolót, amely a parancsnak azt mondja, hogy tolja el a paramétereket az n. paramétertől. "n" értéke nulla és nyolc között lehet.

SHUTDOWN - Kikapcsolás.

 

 

 • SHUTDOWN [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f] [/m \\számítógép][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "megjegyzés"]]
  • /? - A súgó megjelenítése. Hatása megegyezik az argumentumok nélkül megadott parancs beírásával.
  • /i - A grafikus felhasználói felület (GUI) megjelenítése. Ennek kell az első kapcsolónak lennie.
  • /l - Kijelentkezés. Az /m és /d kapcsolókkal nem használható együtt.
  • /s - A számítógép leállítása.
  • /r - A számítógép leállítása és újraindítása.
  • /g - A számítógép leállítása és újraindítása. A számítógép újraindítása után indítson újra minden regisztrált alkalmazást.
  • /a - A számítógép leállításának megszakítása. Ez csak az időtúllépési időszakban használható.
  • /p - A helyi számítógép kikapcsolása időtúllépés és figyelmeztetés nélkül. Ez a /d és /f kapcsolókkal használható.
  • /h - A helyi számítógép hibernálása. Ez az /f kapcsolóval használható.
  • /e - A számítógép váratlan leállítását kiváltó ok dokumentálása.
  • /m \\számítógép - A célszámítógép megadása.
  • /t xxx - A leállítás előtti időtúllépési időszak beállítása xxx másodpercre. Az érvényes értéktartomány 0-315360000 (10 év), az alapértelmezett érték pedig 30. Ha a várakozási idő nagyobb mint 0, a rendszer az /f kapcsoló használatát is feltételezi.
  • /c "megjegyzés" - Az újraindítás vagy leállítás okának magyarázata. Hossza legfeljebb 512 karakter lehet.
  • /f - A futó alkalmazások kényszerített bezárása a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül. A rendszer az /f kapcsoló használatát is feltételezi, ha 0-nál nagyobb érték van megadva a /t paraméternek.
  • /d [p|u:]xx:yy - Az újraindítás vagy leállítás okának megadása. A p azt jelzi, hogy az újraindítás vagy leállítás tervezett. Az u azt jelzi, hogy az ok felhasználó által definiált. Ha sem p, sem u nincs megadva, az újraindítás vagy a leállítás nem tervezett. Az xx az ok főszáma (256-nál kisebb pozitív egész szám). Az yy az ok alszáma (65536-nál kisebb pozitív egész szám).

SORT - Rendszeri az adatokat és kiírja a képernyőre.

 

 

 • SORT [/R] [/+n] [/M kilobájtok] [/L területi_beállítás] [/REC rekordok_bájtjai] [[meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1] [/T [meghajtó2:][elérési_út2]] [/O [meghajtó3:][elérési_út3]fájlnév3]
  • /+n - Az összehasonlítás első karakterét adja meg. A /+3 azt jelentené, hogy az összehasonlítást minden sorban a harmadik karakternél kell kezdeni. Alapértelmezés szerint az összehasonlítások minden sor első karakterénél kezdődnek.
  • /L[OCALE] területi_beállítás - A rendszer alapértelmezett területi beállításának felülbírálása a megadottal. A ""C"" területi beállítás a leggyorsabb rendező eljárás, és jelenleg ez az egyetlen. A rendezés nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
  • /M[EMORY] kilobájtok - A rendezéshez használatos memóriát adja meg, kilobájtokban. A memória méretének legalább 160 kilobájtnak kell lennie. Ha a memóriaméret adott, pontosan annyi lesz használva rendezésre függetlenül a rendelkezésre álló memória mennyiségétől. A legjobb teljesítmény általában úgy érhető el, ha nem ad meg memóriaméretet. Alapértelmezés szerint egy menetben történik a rendezés (nem jön létre ideiglenes fájl), ha belefér a rendelkezésre álló memóriába. Különben a rendezés két részben történik (a részlegesen rendezett adatok ideiglenes fájlban történő tárolásával) úgy, hogy a rendezési és az összefésülési menetekre használt memória megegyezik. Az alapértelmezett memóriaméret 90%-a a rendelkezésre álló memóriának, ha mind a ki- és a bemenet fájl, és 45%-a a rendelkezésre álló memóriának, ha nem.
  • /REC[ORD_MAXIMUM] karakterek - Az egy rekordban lévő karakterek maximális számát adja meg (az alapértelmezett: 4096, maximum: 65535).
  • /R[EVERSE] - A rendezési sorrend megfordítása; azaz Z -> A, majd 9 -> 0.
  • [meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1] - A rendezendő fájlt adja meg, a szabványos bemenet rendezett. Ha nincs megadva, a szabványos bemenet lesz rendezve. A bemeneti fájl megadása általában gyorsabb, mint a fájl szabványos bemenetként való átirányítása.
  • /T[EMPORARY] [meghajtó2:][elérési_út2] - Az átmeneti fájlt tároló könyvtár neve abban az esetben, ha a rendezendő adatok nem férnének el a memóriában. Az alapértelmezett a rendszer ideiglenes könyvtára.
  • /O[UTPUT] [meghajtó3:][elérési_út3]fájlnév3 - A rendezett adatokat tárolandó fájl. Ha nincs megadva, a szabványos kimenetre lesz írva. A kimeneti fájl megadása általában gyorsabb, mint a fájl szabványos kimenetként való átirányítása.

START - Egy adott program vagy parancs futtatása külön ablakban.

 

 

 • START ["cím"] [/D elérési út] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED] [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL] [/AFFINITY <hex. affinitás>] [/WAIT] [/B] [parancs/program] [paraméterek]
  • "cím" - Az ablak címsorában megjeleníteni kívánt cím.
  • elérési út - Kezdőkönyvtár.
  • /B - Alkalmazás indítása új ablak létrehozása nélkül. Az alkalmazás nem kezeli a ^C karaktert. Ha az alkalmazás nem engedélyezi a ^C karakter feldolgozását, a ^Break karakter használata az egyetlen módja az alkalmazás megszakításának.
  • /I - Az aktuális környezet helyett az eredetileg a cmd.exe programnak adott környezet lesz az új környezet.
  • /MIN - Indítás kisméretű ablakban.
  • /MAX - Indítás teljes méretű ablakban.
  • /SEPARATE - A 16 bites Windows-program indítása külön memóriatartományban.
  • /SHARED - A 16 bites Windows-program indítása megosztott memóriatartományban.
  • /LOW - Alkalmazás indítása az ALACSONY prioritásosztályban.
  • /NORMAL - Alkalmazás indítása a NORMÁL prioritásosztályban.
  • /HIGH - Alkalmazás indítása a MAGAS prioritásosztályban.
  • /REALTIME - Alkalmazás indítása a VALÓS IDEJŰ prioritásosztályban.
  • /ABOVENORMAL - Alkalmazás indítása a NORMÁL FELETTI prioritásosztályban.
  • /BELOWNORMAL - Alkalmazás indítása a NORMÁL ALATTI prioritásosztályban.
  • /AFFINITY - Az alkalmazás futtatása a hexadecimális alakban megadott processzoraffinitási maszkkal.
  • /WAIT - Alkalmazás indítása, és várakozás a parancs/program bezárásáig. Ha egy belső cmd-parancsról vagy kötegfájlról van szó, a parancsfeldolgozó a cmd.exe /K kapcsolójával lesz futtatva. Ez azt jelenti, hogy az ablak a parancs futtatása után is nyitva marad. Ha nem belső cmd-parancsról vagy kötegfájlról, akkor egy programról van szó, amely ablakos alkalmazásként vagy konzolalkalmazásként fog futni.
  • paraméterek - A parancsnak/programnak átadott paraméterek.
 • A SEPARATE és a SHARED kapcsoló nem támogatott 64 bites platformokon.
 • Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a külső parancsmeghívás a parancssorból vagy a START parancs után a következőképpen változik:
  • A nem végrehajtható fájlokat a fájlkiterjesztésükhöz társított alkalmazásokon keresztül lehet meghívni a fájl nevének parancsként történő beírásával (pl. a WORD.DOC a .DOC fájlokkal társított alkalmazást indítaná el). A társítások kötegfájlból történő létrehozásával kapcsolatos információkat az ASSOC és az FTYE parancsoknál találja.
  • 32 bites GUI alkalmazás elindításakor a CMD.EXE nem vár az alkalmazás befejezésére a parancssorhoz való visszatérés előtt. Ez az új viselkedés nem történik meg kötegfájlból történő indításkor.
  • Olyan parancssor végrehajtásakor, amikor az első elem a "CMD " karakterlánc kiterjesztés vagy elérési út nélkül, a "CMD" le lesz cserélve a COMSPEC változó értékére. Ez megakadályozza az aktuális könyvtárban lévő CMD.EXE használatát.
  • Olyan parancssor végrehajtásakor, amely nem tartalmaz kiterjesztést, a CMD.EXE a PATHEXT környezeti változót használja annak eldöntésére, hogy milyen kiterjesztést milyen sorrendben használjon. A PATHEXT változó alapértelmezett értékei: .COM;.EXE;.BAT;.CMD
  • Végrehajtható fájl keresésekor, ha nincs egyező kiterjesztésű fájl, megnézi, hogy létezik-e megfelelő nevű könyvtár. Ha igen, a START parancs elindítja az Intézőt azon az elérési úton. Parancssori indításnál ez megegyezik a CD /D paranccsal.

SUBST - Elérési út társítása egy meghajtóbetűjellel

 

 

 • SUBST [1. meghajtó: [2. meghajtó:]elérési út]
  SUBST 1. meghajtó: /D
  • 1. meghajtó: - A virtuális meghajtó neve
  • [2. meghajtó:]elérési út - A fizikai meghajtó és elérési útja, amelyet a virtuális meghajtóhoz rendelünk.
  • /D - Töröl egy helyettesített (virtuális) meghajtót.
 • A virtuálismeghajtó-listához írd be a SUBST parancsot paraméterek nélkül.

SYSTEMINFO - Ez az eszköz egy helyi vagy távoli számítógép operációs rendszerének konfigurációs adatait jeleníti meg, a szervizcsomagok szintjeit is beleértve.

 

 • SYSTEMINFO [/S rendszer [/U felhasználónév [/P [jelszó]]]] [/FO formátum] [/NH]
 • /S rendszer - Az a távoli rendszer, amelyikhez kapcsolódni kell.
 • /U [tartomány\]felhasználó - Az a felhasználókontextus, amely alatt a parancsot végre kell hajtani.
 • /P [jelszó] - Megadja az adott felhasználói környezethez tartozó jelszót. Kihagyás esetén rákérdez.
 • /FO formátum - A formátum, amelyben a kimenet megjelenik. Érvényes értékek: "TABLE", "LIST", "CSV".
 • /NH - Az "Oszlopfejléc ne jelenjen meg " a kimenetben. Csak "TABLE" és "CSV" formátumok esetén érvényes.
 • /? - Ennek az üzenetnek a megjelenítése.

 

[A-B]  [C]  [D]  [E-Fi]  [Fo-Ft]  [G-L]  [M-P]  [R]  [T-W]

 

Kategória: Rendszer (Windows 7) | Megtekintések száma: 4256 | Hozzáadta: Mixáj
Címkék (kulcsszavak): cmd, parancsok, command prompt, parancssor

Hasonló anyagok:

Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]