Főoldal » 2010 » Július » 15 » A Parancssor parancsai és használatuk II. (C)
20:57:06
A Parancssor parancsai és használatuk II. (C)
Sorozatunkban a Parancssorban (Command Prompt) használt gyakoribb parancsokat és használatuk módját írjuk le. Megtalálhatjátok a parancsban használható kapcsolókat és némi magyarázatot is a használatukhoz. Mivel a lista közel sem kicsi, így több részletben tesszük közzé (függően attól is, hogy egy-egy parancshoz mennyi leírás tartozik.).

[ és ], valamint a < és > jelek csak a jobb átláthatóság miatt vannak használva, a parancsokba nem kell beírni azokat.

CACLS - Fájlok hozzáférési szabálygyűjteményeinek (ACL) megjelenítése

 

 • MEGJEGYZÉS: A Cacls elavult, használd helyette az Icacls parancsot.

CALL - Kötegfájl hívása másik kötegfájlból

 

 

 • CALL [meghajtó:][elérési út]fájlnév [kötegfájl-paraméterek]
  • kötegfájl-paraméterek - A kötegfájlnak átadott parancssori paraméterek. Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a CALL parancs a következőképpen változik: A CALL parancs most elfogad címkéket is a CALL parancs céljaként.
   A szintaxis: CALL :címke paraméterek Új kötegfájlkontextus jön létre a megadott paraméterekkel, és a vezérlés átkerül a megadott címke utáni állításra. Kétszer kell kilépni a kötegfájl végének kétszeri elérésével. Az első alkalommal, a vezérlés visszakerül a CALL parancs utáni állításra. A második alkalommal lesz vége a kötegfájlnak. Írd be a GOTO /? Parancsot a GOTO :EOF parancs leírásáért, amely egy kötegfájlból való visszatérést tesz lehetővé. Továbbá a kötegfájlparaméter-hivatkozások (%0, %1 stb.) a következőképpen módosultak:
   • %* kötegfájlban az összes paraméterre hivatkozik (pl. %1 %2 %3 %4 %5 ...) A kötegfájl-paraméterek helyettesítése (%n) kibővült. A következő választható szintaxist használhatja:
    • %~1 - behelyettesítése a %1 paraméter idézőjelek (") nélkül
    • %~f1 - behelyettesítése a %1 teljes elérési útja
    • %~d1 - behelyettesítése a %1 meghajtóbetűjele
    • %~p1 - behelyettesítése a %1 elérési útja
    • %~n1 - behelyettesítése a %1 fájlneve
    • %~x1 - behelyettesítése a %1 fájlkiterjesztése
    • %~s1 - csak rövid fájlneveket tartalmazó elérési út
    • %~a1 - behelyettesítése a %1 fájlattribútumai
    • %~t1 - behelyettesítése a %1 dátuma/ideje
    • %~z1 - behelyettesítése a %1 fájlmérete
    • %~$PATH:1 - A PATH környezeti változóban lévő könyvtárak keresése, és %1 behelyettesítése az első megtalált teljes elérési úttá. Ha a környezeti változó neve nincs definiálva, vagy a fájl nem található a keresés során, a behelyettesítés üres karakterlánc lesz. A módosítókat összetett eredmények érdekében csoportosítani is lehet:
     • %~dp1 - behelyettesítése a %1 meghajtóbetűjele és elérési útja
     • %~nx1 - behelyettesítése a %1 fájlneve és kiterjesztése
     • %~dp$PATH:1 - %1 a PATH környezeti változóban felsorolt könyvtárak közötti keresése, és az első megtalált meghajtóbetűjelévé és elérési útjává való behelyettesítése.
     • %~ftza1 - behelyettesítése a %1 egy DIR parancs kimenetéhez hasonló formája.

 

 • A fenti példákban a %1 és PATH változók más érvényes értékekkel helyettesíthetők. A %~ szintaxist érvényes paraméterszám zár le. A %~ módosítókat nem szabad használni a %* módosítóval együtt.


CD - Az aktuális könyvtár nevének megjelenítése vagy könyvtárváltás.

 

 • CHDIR [/D] [meghajtó:][elérési út]
 • CHDIR [..]
 • CD [/D] [meghajtó:][elérési út]
 • CD [..]
 • A ..   megadásával válthatsz a szülő könyvtárra.
 • Az aktuális könyvtár megjelenítéséhez használd a CD meghajtó: parancsot. Az aktuális meghajtó és könyvtár megjelenítéséhez használd paraméter nélkül a CD parancsot. Ha nem csak az aktuális könyvtárat, hanem a meghajtót is váltani szeretnéd, akkor használd a /D kapcsolót. Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a CHDIR a következőképpen módosul:
  • Az aktuális könyvtár nevében a lemezen lévő könyvtár nevének megfelelően állítja be a kis- és nagybetűket. Így tehát a CD C:\TEMP parancs az aktuális könyvtárat C:\Temp-re állítja be, amennyiben azt így hívják a lemezen.
  • A CHDIR parancs nem kezeli határolóként a szóközöket, így lehetséges a CD paranccsal olyan alkönyvtárra váltani, amely neve szóközöket tartalmaz, a nevet közrefogó idézőjelek megadása nélkül. Például: cd \winnt\profiles\felhasználónév\programs\start menu ugyanaz, mint: cd "\winnt\profiles\felhasználónév\programs\start menu" amit akkor kellene beírni, ha a bővítések tiltottak lennének.

CHCP - Az aktív kódlapszám megjelenítése vagy beállítása

 

 

 • CHCP [nnn]
  • nnn   A kódlap száma. Az aktív kódlap megjelenítéséhez írd be paraméter nélkül a CHCP parancsot.

CHDIR - lásd a CD parancsot.

CHKDSK - Megvizsgálja a lemezt és állapotjelentést készít.

 

 

 • CHKDSK [kötet[[elérési_út]fájlnév]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:méret]] [/B]
  • Kötet - A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén), csatlakozási pontot vagy kötetnevet adja meg.
  • Fájlnév - Csak FAT/FAT32 esetén: a töredezettség miatt ellenőrizendő fájlokat adja meg.
  • /F - A lemezen talált hibák javítása.
  • /V - Csak FAT/FAT32 esetében: A lemezen lévő összes fájl teljes elérési útjának és nevének megadása. NTFS esetében: A létező tisztítási üzenetek megjelenítése.
  • /R - Rossz szektorok keresése és az olvasható információk visszanyerése (az /F kapcsolóval).
  • /L:méret - Csak NTFS esetében: A naplófájl méretének beállítása a megadott értékre (kilobájtokban) Ha nincs méret megadva, az aktuális méret megjelenítése.
  • /X - A kötet kényszerű leválasztása, ha szükséges. A kötet minden megnyitott leírója érvénytelen lesz (a /F kapcsolóval).
  • /I - Csak NTFS esetében: Az indexbejegyzések kevésbé tüzetes ellenőrzése.
  • /C - Csak NTFS esetében: A mappastruktúra ciklusai ellenőrzésének kihagyása.
  • /B - Csak NTFS esetében: A köteten található rossz szektorcsoportok újbóli kiértékelése (a /R kapcsolóval).
 • A /I vagy a /C kapcsoló csökkenti a Chkdsk futtatásához szükséges időt azáltal, hogy kihagyja a kötet bizonyos részeinek ellenőrzését.

CHKNTFS - Rendszertöltéskor történő lemezellenőrzés megjelenítése vagy módosítása.

 

 

 • CHKNTFS kötet[...]
 • CHKNTFS /D
 • CHKNTFS /T[:idő]
 • CHKNTFS /X kötet [...]
 • CHKNTFS /C kötet [...]
  • kötet - A meghajtóbetűjel (kettősponttal a végén), csatlakozási pont, vagy kötetnév.
  • /D - A gép visszaállítása az alapértelmezett viselkedésre; az összes meghajtó ellenőrizve lesz rendszertöltéskor, és a chkdsk fog futni a módosult köteteken.
  • /T:idő - Az AUTOCHK indítási visszaszámlálójának módosítása a megadott időre (másodpercben). Ha nem ad meg időt, a jelenlegi beállítás megjelenítése.
  • /X - Meghajtó kihagyása az alapértelmezett rendszertöltéskor történő ellenőrzésből. A kihagyott meghajtók nem akkumulálódnak a parancsbehívások közben.
  • /C - A meghajtó ellenőrzésének ütemezése rendszertöltés idejére; a chkdsk akkor fog futni, ha a meghajtó változott.
 • Ha nem ad meg kapcsolókat, a CHKNTFS megjeleníti, hogy az adott meghajtó módosult-e, ill, hogy ellenőrzésre van-e ütemezve a következő rendszerindításkor.

CLS - A képernyő törlése

CMD - Elindítja a Windows parancsértelmező újabb példányát.

COLOR - A konzolablak alapértelmezett előtér- és háttérszínének a beállítása

 

 

 • COLOR [attr]
  • attr - Megadja a konzol színattribútumát.
   • A színattribútumot KÉT hexadecimális szám határozza meg: az első a háttérre, míg a második az előtérre vonatkozik.  Mindegyik szám a következő értékek valamelyike lehet:
    • 0 = Fekete         8 = Szürke
    • 1 = Kék             9 = Világoskék
    • 2 = Zöld            A = Világoszöld
    • 3 = Égszínkék    B = Világos égszínkék
    • 4 = Vörös          C = Világosvörös
    • 5 = Bíbor           D = Világosbíbor
    • 6 = Sárga          E = Világossárga
    • 7 = Fehér           F = Fényes fehér
  • Ha nincs megadva argumentum, ez a parancs a színt a CMD.EXE indításakor érvényes értékre állítja vissza. Ez az aktuális konzolablakból, a /T pa- rancssor kapcsolóból, vagy a DefaultColor beállításazonosítóból származik. A COLOR parancs az ERRORLEVEL értékét 1-re állítja be, ha a COLOR parancs megkísérli az előtérszínt a háttérszínnel azonos értékűre állítani.

COMP - Két fájl vagy fájlcsoport tartalmának összehasonlítása.

 

 

 • COMP [1.név] [2.név] [/D] [/A] [/L] [/N=szám] [/C] [/OFF[LINE]]
  • 1. fájl - Az összehasonlítandó első fájl(csoport) helye és neve.
  • 2. fájl - A második fájl(csoport) helye és neve.
  • /D - A különbségeket tizedes formátumban jeleníti meg. Ez az alapértelmezett beállítás.
  • /A - A különbségeket ASCII karakterekkel jeleníti meg.
  • /L - A különbségek sorszámait jeleníti meg.
  • /N=szám - A fájlnak csak a megadott számú kezdősorát hasonlítja össze.
  • /C - Összehasonlításkor nem különbözteti meg a nagy- és kisbetűket.
  • /OFF[LINE] - Ne hagyja ki az offline attribútumú fájlokat.
 • Fájlcsoportok összehasonlításához használjon helyettesítő karaktereket.

COMPACT - NTFS-partíciókon lévő fájlok tömörítésének megjelenítése és módosítása.

 

 

 • COMPACT [/C | /U] [/S[:könyvtár]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [fájlnév [...]]
  • /C - Tömöríti a megadott fájlokat. A könyvtárakat úgy jelöli meg, hogy az ezután hozzáadott fájlok tömörítésre kerülnek.
  • /U - Kibontja a megadott fájlokat. A könyvtárakat úgy jelöli meg, hogy az ezután hozzáadott fájlok nem kerülnek tömörítésre.
  • /S - Végrehajtja a megadott műveletet az adott könyvtárban és az összes alkönyvtárban lévő fájlokon. Az alapértelmezett "könyvtár" az aktuális könyvtár.
  • /A - Megjeleníti a rejtett és rendszer attribútummal rendelkező fájlokat. Ezek a fájlok az alapértelmezés szerint kimaradnak.
  • /I - Hibák előfordulása után is folytatja a megadott művelet végrehajtását. Az alapértelmezés szerint a COMPACT leáll, ha hiba lép fel.
  • /F - A tömörítési műveletet végrehajtja minden megadott fájl esetén, még akkor is, ha azok már tömörítettek. A már tömörített fájlok az alapértelmezés szerint kimaradnak.
  • /Q - Csak a legalapvetőbb információkról tesz jelentést.
  • fájlnév - A tömörítendő fájlok és könyvtárak neve
 • Paraméterek nélkül a COMPACT az aktuális könyvtár és a benne lévő fájlok tömörítési állapotát jeleníti meg. Használható több fájlnév és az összes helyettesítő karakter is. A paraméterek közé szóközöket kell helyezni.

CONVERT - FAT-kötetek konvertálása NTFS rendszerűvé.

 

 

 • CONVERT kötet /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:fájlnév] [/NoSecurity] [/X]
  • kötet - Meghajtóbetűjel (kettősponttal lezárva), csatlakoztatási pont vagy kötetnév.
  • /FS:NTFS - A kötet NTFS rendszerűvé konvertálása.
  • /V - A parancs futtatása részletező módban.
  • /CvtArea:fájlnév - Az NTFS-rendszerfájlok helyőrzőjeként szolgáló folytonos fájl a gyökérkönyvtárban.
  • /NoSecurity - A konvertált fájlokhoz és könyvtárakhoz mindenki hozzáférhet.
  • /X - A kötet leválasztásának kényszerítése, ha szükséges. A kötethez megnyitott összes leíró érvénytelen lesz.

COPY - Egy vagy több fájl másolása másik helyre.

 

 

 • COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B ] forrás [/A | /B] [+ forrás [/A | /B] [+ ...]] [cél [/A | /B]]
  • forrás - A másolandó fájlt vagy fájlokat adja meg.
  • /A - ASCII szöveges fájlt jelöl.
  • /B - Bináris fájlt jelöl.
  • /D - A célfájlt titkosítatlanul is létre lehet hozni.
  • cél - Az új fájl(ok) nevét és könyvtárát adja meg.
  • /V - Ellenőrzi, hogy a fájlok helyesen lettek-e másolva.
  • /N - Rövid fájlnevet használ, amikor lehetséges a nem 8+3 nevű fájl másolásakor.
  • /Y - Létező fájlok felülírása anélkül, hogy felhasználói megerősítést kérne.
  • /-Y - Megerősítést kérése a létező fájlok felülírása előtt.
  • /Z - A hálózati fájlokat újraindítható módban másolja.
  • /L - Ha a forrás szimbolikus hivatkozás, a hivatkozást másolja a célra a tényleges fájl helyett, melyre a hivatkozás mutat.
 • A /Y kapcsolót be lehet állítani a COPYCMD környezeti változóban. Ezt a /-Y parancssori kapcsoló felülbírálhatja. Alapértelmezés szerint rákérdez a felülírások előtt, ha nem kötegfájlból fut.
 • Fájlok összefűzéséhez adj meg egyetlen fájlt célként, és több fájlt forrásként (helyettesítő karakterek vagy a fájl1+fájl2+fájl3 alakban.

 

 

[A-B]  [D]  [E-Fi]  [Fo-Ft]  [G-L]  [M-P]  [R]  [S]  [T-W]

 

Kategória: Rendszer (Windows 7) | Megtekintések száma: 4445 | Hozzáadta: Mixáj
Címkék (kulcsszavak): command prompt, parancssor, cmd, parancsok

Hasonló anyagok:

Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]